KATEDRA i ZAKŁAD
Farmakognozji i Fitochemii
KATEDRA i ZAKŁAD
Farmakognozji i Fitochemii
KATEDRA i ZAKŁAD
Farmakognozji i Fitochemii

Informacje o Katedrze

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii realizuje zajęcia programowe z przedmiotu: 

"Farmakognozja" na III roku studiów na kierunku Farmacja - semestr V i VI w wymiarze: wykłady - 30 godz. seminaria - 60 godz., ćwiczenia - 60 godz. wg przyjętego standardu nauczania tego przedmiotu 

"Lek pochodzenia naturalnego" w wymiarze: wykłady - 15 godz., seminaria - 15 godz. (semestr IX - V rok studiów na kierunku Farmacja) 

W ramach zajęć fakultatywnych realizowane są następujące przedmioty: 


"Homeopatia" (semestr VIII - IV rok studiów na kierunku Farmacja) 

"Substancje pochodzenia roślinnego w medycynie" (semestr V - III rok na kierunku Biotechnologia medyczna I stopnia)

"Fitochemia i fitotoksykologia" (semestr I - I rok na kierunku Biotechnologia medyczna II stopnia)

"Aromaterapia" (semestr VI - rok III na kierunku Farmacja)

Zgłoszenie tematów prac magisterskich realizowanych w roku 2020/2021

Zgłoszenie tematów prac magisterskich realizowanych w roku 2020/2021

Tabela I. Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

l.p.

Temat pracy magisterskiej

Kierunek

Promotor

Weryfikowane efekty uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności

1.

Fitochemiczna analiza porównawcza kwiatów wybranych roślin z rodziny Malvaceae 

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Weronika Wojnar)

 

2.

Fitochemiczna analiza porównawcza owoców ubogich w antocyjany wybranych roślin z rodziny Rosaceae

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Sławomir Dudek)

 

3.

Fitochemiczna analiza porównawcza wybranych roślin z rodziny Ericaceae

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Sławomir Dudek)

 

4.

Fitochemiczna analiza porównawcza owoców bogatych w antocyjany wybranych roślin z rodziny Rosaceae

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Weronika Wojnar)

 

5.

Fitochemiczna analiza porównawcza kwiatów wybranych roślin z rodziny Asteraceae

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Weronika Wojnar)

 

6.

Fitochemiczna analiza porównawcza wybranych grzybów owocnikowych

Farmacja

Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

(Opiekun dr Sławomir Dudek)

 

7.

Badanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych glonów

Farmacja

dr hab. Maria Zych

 

8.

Wpływ kwasu synapinowego na parametry stresu oksydacyjnego w sercu szczurów z niedoborem estrogenów

Farmacja

dr hab. Maria Zych

 

9.

Wpływ kwasu rozmarynowego na parametry stresu oksydacyjnego w sercu szczurów z niedoborem estrogenów

Farmacja

dr hab. Maria Zych

 

10.

Badanie dynamiki molekularnej mieszanin binarnych wybranej substancji aktywnej z II klasy systemu BCS z acetylowanymi sacharydami

Farmacja

dr hab. Ewa Ozimina–Kamińska prof. SUM

 

11.

Badanie dynamiki molekularnej potencjalnych substancji pomocniczych mających zastosowanie w formulacjach farmaceutycznych

Farmacja

dr hab. Ewa Ozimina–Kamińska prof. SUM

 

12.

Wysokociśnieniowe badania dielektryczne na substancji aktywnej – gemfibrozilu.

Farmacja

dr hab. Ewa Ozimina–Kamińska prof. SUM

 

 

Aktualności

STY 21, 2021 :: Wykład z tematu ALKALOIDY

Wykład z tematu ALKALOIDY

STY 21, 2021 :: ODRABIANIE ZALEGŁOŚCI

ODRABIANIE ZALEGŁOŚCI

STY 13, 2021 :: Punktacja z kolokwium zbiorczego

Punktacja z kolokwium zbiorczego

GRU 22, 2020 :: Studenci III roku Farmacji! Drugi termin kolokwium zbiorczego z przedmiotu farmakognozja - czwartek 07.01.2021 o godzinie 10:45

Studenci III roku Farmacji! Drugi termin kolokwium zbiorczego z przedmiotu farmakognozja - czwartek 07.01.2021 o godzinie 10:45

GRU 17, 2020 :: Terminy stacjonarnych zajęć laboratoryjnych

Terminy stacjonarnych zajęć laboratoryjnych

GRU 16, 2020 :: Kolokwium 17.12.2020

Kolokwium 17.12.2020

WRZ 29, 2020 :: Seminaria z przedmiotu Farmakognozja

Rozpiska seminariów

CZE 03, 2020 :: Zgłoszenie tematów prac magisterskich realizowanych w roku 2020/2021

Zgłoszenie tematów prac magisterskich realizowanych w roku 2020/2021

MAJ 15, 2020 :: Prosimy Studentów, aby w sprawach dydaktycznych kontaktowali się z Katedrą pisząc e-maile na adres farmafit@sum.edu.pl z maili sumowskich (zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 Rektora SUM)

Prosimy Studentów, aby w sprawach dydaktycznych kontaktowali się z Katedrą pisząc e-maile na adres farmafit@sum.edu.pl z maili sumowskich (zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 Rektora SUM)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

Ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

(32) 364 15 20
farmafit@sum.edu.pl